Portada > Servei de Recursos Educatius > Projectes i Serveis > Atenci贸 a l’usuari > Serveis Audiovisuals

Serveis Audiovisuals

Produccions audiovisuals
Realitzaci贸 de produccions audiovisuals amb finalitats institucionals, promocionals, educatives, informatives, cient铆fiques, a m茅s de videoresums d鈥檃ctes i jornades.

Aquests s贸n els passos a seguir:

1. Enviar la sol路licitud per realitzar una producci贸 audiovisual.

2. Reuni贸 del responsable de la producci贸 amb la Unitat Audiovisual, amb l鈥檕bjectiu de concretar la producci贸 i la realitzaci贸. La producci贸 inclou el guionatge i l鈥檕rientaci贸 sobre el tipus de video que es vol; les dates de filmacions i necessitats (veu en off, reserva d鈥檈spais, etc) i els terminis de lliurament.

3. Acceptaci贸 del pressupost聽enviat per la Unitat Audiovisual. El pressupost estar脿 basat en les filmacions i peticions que s鈥檋agin concretat, les modificiacions posteriors poden variar el preu del cost final.

4. Inici de les filmacions i l鈥檈dici贸 del video聽treballant conjuntament la Unitat Audiovisual i el responsable de producci贸, designat per l鈥檜suari, que s鈥檈ncarregar脿 de concretar els horaris de filmacions i aportar els permisos necessaris per poder realitzar l鈥檃udiovisual.

5. Visionat per part de l鈥檜suari聽de la producci贸 audiovisual finalitzada i realitzaci贸 de modificacions (si s鈥檈scau).

6. 聽Concreci贸 del format en que s鈥檋a d鈥檈ntregar la producci贸 audiovisual i n煤mero de c貌pies聽(si s鈥檈scau).

7. Lliurament del material.

Copiatge
Realitaci贸 de c貌pies de CD, DVD i Blu-ray amb opci贸 d鈥檌mpressi贸 de car脿tula i varietat de continents (caixes, sobres, etc).
Transcodificaci贸 de Formats
C貌pia 聽de formats dom猫stics a professionals i de professional a professional, digitalitzaci贸 de formats anal貌gics (VHS, cintes cassette, etc) i conversi贸 聽de formats digitals.
Filmaci贸
Filmaci贸 d鈥檃ctes, events, classes, xerrades o qualsevol altre esdeveniment que demani l鈥檜suari. La sol路licitud d鈥檜na filmaci贸 s鈥檋a de fer una setmana abans, com a m铆nim, de l鈥檃cte a gravar per tal de poder confirmar de forma m茅s segura la disponibilitat de la Unitat Audiovisual.
Edici贸 de material audiovisual
Edici贸 de material audiovisual, proporcionat per l鈥檜suari o provinent de la videoteca de la Unitat Audiovisual.
Sol路licitar servei
Per tal de sol路licitar un servei s’ha d’emplenar el formulari corresponent聽i enviar-lo a聽enric.arilla@urv.cat :

- Producci贸 audiovisual

- Altres serveis audiovisuals聽

La Unitat Audiovisual es posar脿 en contacte per concertar una reuni贸.

Tarifes
Per tal de confeccionar un pressupost el Servei de Recursos Educatius es basar脿 en tres conceptes, els preus de la dedicaci贸 del personal t猫cnic, i els preus del material utilitzat.

Per usuaris externs a la URV caldr脿 afegir, si s鈥檈scauen, les despeses de despla莽aments i dietes de personal, segons preus oficials URV.

A continuaci贸 indiquem els dos apartats restants corresponents al preu del personal t猫cnic i al preu del material.

Personal t猫cnic

Tots els preus son en euros IVA incl貌s.

Els 聽preus son per una hora o fracci贸 de dedicaci贸 del personal t猫cnic per la realitzaci贸 de les tasques encarregades, excepte els marcats amb (1).

Segons la proced猫ncia del projecte estan estipulats tres tipologies d鈥檜suaris, amb preus diferents:

Tasca a realitzar Continguts docents d鈥檈studis de grau, m脿sters i doctorats de la URV Altres continguts docents.Centres, Departaments i altres serveis URV i FURV Usuaris externs a la URV
C貌pia de Blu Ray 15,00 25,00 47,20聽 (40,00 +18 % IVA)
C貌pia de Blu Ray amb impressi贸 15,70 25,70 48,03聽 (40,70 +18 % IVA)
C貌pia de CD o DVD - 0,50 11,80聽 (10,00 +18 % IVA)
C貌pia de CD o DVD amb impressi贸 0,70 1,20 14,16聽 (12,00 +18 % IVA)
C貌pia dom猫stic-professional - 2,50 47,20 (40,00 + 18% IVA)
C貌pia professional-professional - 2,50 59,00聽 (50,00 +18 % IVA)
C貌pia transcodificacions/digitalitzacions - 2,50 47,20聽 (40,00 +18 % IVA)
Filmaci贸/Enregistrament d鈥櫭爑dio - 25,00 371,70 (315,00 +18 % IVA)(1)
Postproducci贸 - 25,00 371,70 (315,00 +18 % IVA)(1)
Edici贸 CD, DVD o Blu Ray - 25,00 65,00 (55,00 +18 % IVA)

(1) 聽聽聽聽Preu per cada 聽6 hores de treball, fracci贸 m铆nima pels usuaris externs a la URV

Material

Tots els preus son en euros IVA incl貌s.

 

Material Preu
Funda paper o pl脿stic DVD 0,11 聽 (0,09 + 18% IVA)
Funda pl脿stic transparent adhesiva DVD 0,26 聽 (0,22 + 18% IVA)
Box DVD negre 0,32 聽 (0,27 + 18% IVA)
Caixa normal DVD 0,30 聽 (0,25 + 18% IVA)
Caixa rodona 0,47 聽 (0,40 + 18% IVA)
Caixa minipack 0,47 聽 (0,40 + 18% IVA)
Caixa minislim 0,37 聽 (0,31 + 18% IVA)
Pl脿stic tipus bot贸 0,18 聽 (0,15 + 18% IVA)
Funda pl脿stic blava Blu Ray 2,86 聽 (2,42 + 18% IVA)
Mini DV 3,25聽聽 (2,75 + 18% IVA)
DVD 4,7 0,71聽聽 (0,60 + 18% IVA)
DVD 8,5 0,89聽聽 (0,75 + 18% IVA)
Blu Ray 25 8,26聽聽 (7,00 + 18% IVA)
Blu Ray 50 12,84 (10,88 + 18% IVA)

Legislaci贸
Respecte les filmacions s鈥檋an de tenir en compte les seg眉ents consideracions aportades pel Gabinet Jur铆dic de la URV.

A) Sobre la filmaci贸 de persones amb c脿rrecs p煤blics o projecci贸 p煤blica i de persones an貌nimes

La Llei org脿nica 1/1982, de 5 de maig, de protecci贸 civil del dret a l鈥檋onor, a la intimitat personal i familiar i a la pr貌pia imatge no impedeix la captaci贸, reproducci贸 o publicaci贸 d’imatges de persones que exerceixen c脿rrecs p煤blics o que tenen projecci贸 p煤blica.

No 茅s necessari que aquestes donin el seu consentiment perqu猫 la seva imatge pugui ser recollida en els mitjans de comunicaci贸, encara que nom茅s quan s’empri amb finalitats informatives. Altres usos o fins, com els publicitaris i comercials, requereixen sempre consentiment.

Quan es tracta de persones sense projecci贸 p煤blica, la captaci贸, reproducci贸 o publicaci贸 de la seva imatge 茅s, a priori, una intromissi贸 il路leg铆tima excepte quan la imatge apareix com merament access貌ria respecte a la informaci贸 sobre un succ茅s o esdeveniment p煤blic.

Per tant sempre s鈥檋aur脿 de demanar el consentiment, excepte en les seg眉ents ocasions:

- Quan el que s鈥檈stigui gravant sigui un esdeveniment o un succ茅s p煤blic i la imatge aparegui com access貌ria respecte la informaci贸 que es tracta.

- Quan la imatge sigui d鈥檜na persona amb algun c脿rrec p煤blic o tingui projecci贸 p煤blica, i la finalitat de la filmaci贸 sigui informativa.

Aix铆 doncs, interpretem que la captaci贸 del p煤blic per a informar d鈥檜n seminari, xerrada, confer猫ncia, etc… en tant en quan 茅s access貌ria, no requereix consentiment.

B) 聽Sobre la recollida del consentiment

L鈥檃rticle 2 de la Llei estableix que el consentiment ha de ser expr茅s. Per tant:

- El consentiment es pot recollir de manera escrita 聽(Full d鈥檃utoritzaci贸 de drets d鈥檌matge)

- O b茅 en la mateixa filmaci贸, informant-los en qualsevol cas, d鈥檃ll貌 establert a l鈥檃rticle 5 de Llei org脿nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci贸 de dades de car脿cter personal:

鈥淎rticle 5. Dret d鈥檌nformaci贸 en la recollida de dades.

1. Els interessats als quals se sol路licitin dades personals han de ser pr猫viament informats de manera expressa, precisa i inequ铆voca:

a) De l鈥檈xist猫ncia d鈥檜n fitxer o un tractament de dades de car脿cter personal, de la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informaci贸.

b) Del car脿cter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades.

c) De les conseq眉猫ncies de l鈥檕btenci贸 de les dades o de la negativa a subministrar-les.

d) De la possibilitat d鈥檈xercir els drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸.

e) De la identitat i la direcci贸 del responsable del tractament o, si s鈥檈scau, del seu representant. (…)鈥

C) Necessitat d鈥檃utoritzaci贸 en el copiatge

L鈥檃rticle 18 de la Llei 23/2006, de 7 de juliol, que modifica la Llei 1/96, de 12 d鈥檃bril de propietat intel路lectual estableix que 鈥淪e entiende por reproducci贸n la fijaci贸n directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicaci贸n o la obtenci贸n de copias鈥. 脡s a dir, independentment del suport, estarem parlant de reproducci贸.

Com a regla general, es poden fer c貌pies 煤nicament si tenim el dret de reproducci贸 sobre l鈥檕bra que pretenem copiar. Generalment les obres ja contenen la cl脿usula conforme estan reservats tots els drets i queda prohibida qualsevol reproducci贸, per tant, es requereix autoritzaci贸 per a fer c貌pies. Independentment que les c貌pies es facin per a finalitat docent o no.

D) Excepcions en la necessitat d鈥檃utoritzaci贸 en el copiatge

Tot i el punt anterior, trobem dues excepcions:

- Article 31.2. 鈥淣o necesita autorizaci贸n del autor la reproducci贸n, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona f铆sica para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilizaci贸n colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensaci贸n equitativa prevista en el art铆culo 25, que deber谩 tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el art铆culo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electr贸nicas y, en aplicaci贸n del art铆culo 99.a, los programas de ordenador鈥.

- Article 32.2 2. 鈥淣o necesitar谩 autorizaci贸n del autor el profesorado de la educaci贸n reglada para realizar actos de reproducci贸n, distribuci贸n y comunicaci贸n p煤blica de peque帽os fragmentos de obras o de obras aisladas de car谩cter pl谩stico o fotogr谩fico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan 煤nicamente para la ilustraci贸n de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente. No se entender谩n comprendidas en el p谩rrafo anterior la reproducci贸n, distribuci贸n y comunicaci贸n p煤blica de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de car谩cter pl谩stico o fotogr谩fico figurativo”.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Comparteix aquesta p脿gina

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Switch to our mobile site